Životní prostředí

Firma Dersut je přesvědčená o tom, že kvalitní výrobek může být doceněn pouze tehdy, pokud je v harmonii s přírodou a respektuje ji. Dersut vychází z tohoto předpokladu, a tak se stala jednou z prvních pražíren, která si zvolila technologie snižující na minimum dopad její činnosti na životní prostředí.

Závod je vybavený metanovým generátorem tepla, spalovačem výparů a cyklónem, který zamezuje úniku částic pražené kávy do ovzduší. Šťastné spojení technologických znalostí a citlivého přístupu k životnímu prostředí a velká schopnost uvést v soulad etické a ekonomické chování, to jsou jen některé hodnoty, díky kterým je Dersut velice známou a v oboru uznávanou firmou.