Školení

Vysoká konkurenceschopnost každé kavárny Dersut má původ v přístupu k projektu, kdy je přidružený provozovatel podporován po všech stránkách, tedy nad rámec tradičního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dersut věnuje zvláštní pozornost školení vedoucích pracovníků a vybírá si je tak, aby vyhovovali požadavkům na serióznost, nasazení a zájem o projekt.

Zaměstnanci procházejí školením o postupech a technikách poskytovaných služeb, přístupu k zákazníkovi a podpoře image obchodní značky tak, aby byla zachována její kvalitativní úroveň, kterou se vyznačuje.
Před otevřením provozovny se pro provozovatele a jeho spolupracovníky konají zaškolovací kurzy, během provozu pak doškolovací kurzy.